ΙΡΙΣ Ο.Ε.

Α. & ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ Ο.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Η ΙΡΙΣ Ο.Ε., ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1991 και από το 2015 εταίροι είναι οι Πρέσβελος Αθανάσιος, Πρέσβελος Ιωάννης, Γεωργόπουλος Ιωάννης, Χούτος Λάμπρος, Πρέσβελος Ευάγγελος και Μουζιούρα Βαΐα.

Προσβασιμότητα

Προσβασιμότητα

Δήλωση Προσβασιμότητας του Irisengineering.gr / Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικές Αποτυπώσεις

Τοπογραφικές Αποτυπώσεις

Τοπογραφικές αποτυπώσεις, χαράξεις, χωροσταθμίσεις, εφαρμογές ρυμοτομικών σχεδίων, σύνταξη πράξεων εφαρμογής, εφαρμογές διανομών και τίτλων ιδιοκτησίας κ.α.

Ποιότητα – ISO

Ποιότητα – ISO

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών η ΙΡΙΣ Ο.Ε. εφαρμόζει για το σύνολο των εργασιών της σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβάλλοντος κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 39001:2012, ISO 14001:2015 και ISO IEC 27001:2013.

Οδοποιία

Οδοποιία

Κυκλοφοριακές μελέτες αστικών οδών, ανισοπέδων και ισοπέδων κόμβων, μελέτες οδοποιίας αστικών και υπεραστικών οδών και κόμβων σε όλα τα στάδια, μελέτες σήμανσης - ασφάλισης κ.α.

Φωτογραμμετρία

Φωτογραμμετρία

Αεροτριγωνισμός, συλλογή και δημιουργία DTM, ψηφιακές αποδόσεις σε όλες τις δυνατές κλίμακες με στερεοσκοπική παρατήρηση, παραγωγή ορθοφωτογραφιών, ορθοφωτοχαρτών, φωτοερμηνεία, αποτυπώσεις όψεων Κτιρίων

Τοπογραφία

 • Τριγωνισμός με χρήση GPS διπλής συχνότητας - Προσδιορισμός φωτοσταθερών με χρήση GPS διπλής συχνότητας
 • Αποτυπώσεις σε όλες τις κλίμακες με χρήση TOTAL STATIONS
 • Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων
 • Εγκατάσταση χωροσταθμικών δικτύων
 • Χωροσταθμίσεις υψηλής ακρίβειας
 • Εφαρμογές ρυμοτομικών σχεδίων
 • Κτηματογραφήσεις για σύνταξη πολεοδομικών μελετών
 • Εφαρμογές διανομών
 • Εφαρμογές τίτλων ιδιοκτησίας
 • Κτηματογραφήσεις αστικών περιοχών και σύνταξη πράξεων αναλογισμού και τακτοποιήσεων.
 • Κτηματογραφήσεις υπεραστικών περιοχών και εφαρμογή του Ν.653/77
 • Σύνταξη πράξεων εφαρμογής

Κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και πάντοτε ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Οδοποιία

 • Κυκλοφοριακές μελέτες αστικών οδών, ανισοπέδων και ισοπέδων κόμβων.
 • Μελέτες οδοποιίας αστικών και υπεραστικών οδών και κόμβων σε όλα τα στάδια
 • Μελέτες σήμανσης - ασφάλισης
 • Μελέτες χώρων στάθμευσης
 • Μελέτες σιδηροδρομικών έργων
 • Μελέτες εσωτερικών κυκλοφοριακών δικτύων μεγάλων εγκαταστάσεων
 • Μελέτες μεταφορικής υποδομής για χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό

Φωτογραμμετρία - Χαρτογραφία

 • Αεροτριγωνισμός
 • Συλλογή και δημιουργία DTM
 • Ψηφιακές αποδόσεις σε όλες τις δυνατές κλίμακες με στερεοσκοπική παρατήρηση
 • Παραγωγή ορθοφωτογραφιών,ορθοφωτοχαρτών
 • Φωτοερμηνεία
 • Αποτυπώσεις όψεων Κτιρίων
 • Μονοσκοπική Συλλογή Τρισδιάστατων πληροφοριών
 • Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων
 • Ψηφιοποιήσεις χαρτών και αναλογικών δεδομένων
 • Δημιουργία και διαχείριση Γεωγραφικών δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών