Νέα

logo

Για όσους Μηχανικούς ΕΜΠ ενδιαφέρονται για την Έκδοση Πιστοποιητικού ισοτιμίας διπλώματος ΕΜΠ με το Master Ομοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων :

http://www.ntua.gr/announcements/general/an_15_8199.html