Οδοποιία

logo

  • Κυκλοφοριακές μελέτες αστικών οδών, ανισοπέδων και ισοπέδων κόμβων. 
  • Μελέτες οδοποιίας αστικών και υπεραστικών οδών και κόμβων σε όλα τα στάδια
  • Μελέτες σήμανσης - ασφάλισης
  • Μελέτες χώρων στάθμευσης
  • Μελέτες σιδηροδρομικών έργων
  • Μελέτες εσωτερικών κυκλοφοριακών δικτύων μεγάλων εγκαταστάσεων
  • Μελέτες μεταφορικής υποδομής για χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό