Φωτογραμμετρία - Χαρτογραφία

logo

  • Αεροτριγωνισμός
  • Συλλογή και δημιουργία DTM
  • Ψηφιακές αποδόσεις σε όλες τις δυνατές κλίμακες με στερεοσκοπική παρατήρηση
  • Παραγωγή ορθοφωτογραφιών,ορθοφωτοχαρτών
  • Φωτοερμηνεία
  • Αποτυπώσεις όψεων Κτιρίων
  • Μονοσκοπική Συλλογή Τρισδιάστατων πληροφοριών
  • Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων
  • Ψηφιοποιήσεις χαρτών και αναλογικών δεδομένων
  • Δημιουργία και διαχείριση Γεωγραφικών δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών