Κτηματολόγιο

logo

Κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι μια γενική, ενιαία, συστηματική και πάντοτε ενημερωμένη καταγραφή, που περιλαμβάνει τη γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε τμήματος γης, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου.

Είναι ακόμη πηγή πολύτιμων πληροφοριών, απαραίτητων για τις αναπτυξιακές δραστηριότητες της χώρας.

Οι διαδικασίες σύνταξης Κτηματολογίου χαρακτηρίζονται ως «Κτηματογράφηση» και περιγράφονται στο Ν. 2308 της 15/15.6.1995 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών Κτηματογράφησης και τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία αρχίζει η λειτουργία του Κτηματολογίου, σύμφωνα με το Ν. 2664 της 3.12.1998 (ΦΕΚ 275 Α΄).