• Διαγράμματα Γεωμετρικών Μεταβολών για τη διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων.
 • Τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα από το ισχύον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο, Ε.Γ.Σ.Α.’87 (χρήση του Ελληνικού Συστήματος Εντοπισμού HEPOS).
 • Τοπογραφικές εργασίες και έκδοση βεβαιώσεων για ημιυπαίθριους, αυθαίρετα και συμβολαιογραφικές πράξεις(συμβόλαια, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς κτλ, δηλώσεις του
 • Ν.651/1977 και του Ν.1337/1983) ακινήτων για εντός και εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών, Αιολικών πάρκων και κεραιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
 • Τοπογραφικές εργασίες που απαιτούνται για Δασαρχείο(πράξεις χαρακτηρισμού)
 • Υψομετρικές αποτυπώσεις.
 • Αποτυπώσεις όψεων κτιρίων.
 • Αποτυπώσεις εσωτερικών χώρων (κατοικιών, καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων κ.τ.λ.)
 • Χαράξεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, οριοθέτηση και κατάτμηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.
 • Εφαρμογή ρυμοτομικών, οικοδομικών γραμμών, ορίων και αξόνων οδών.
 • Μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής..
 • Καθορισμός γραμμών αιγιαλού.
 • Φωτοερμηνείες – πραγματογνωμοσύνες και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
 • Τοπογραφία & Δορυφορική Γεωδαισία (Δίκτυα Ελέγχου, Μικρομετακινήσεις).
 • Εναέριες αποτυπώσεις με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα (UAV’s), παραγωγή τριδιάστατων τοπογραφικών αποτυπώσεων, ψηφιακών μοντέλων εδάφους, ορθοφωτοχαρτών.