1. Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1:5000 στο Δήμο Πτολεμαΐδας, έκτασης 100.000 στρ.
 2. Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1:5000 στο Δήμο Κομοτηνής, έκτασης 40.000στρ.
 3. Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών κλίμακας 1:5000 στο νομό Λέσβου, έκτασης 164.000 στρ.
 4. Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών 1945 κλίμακας 1:5000 στο Δήμο Κομοτηνής, έκτασης 82.500 στρ.
 5. Σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:1000 Δήμου Πτολεμαΐδας, έκτασης 5.500 στρ.
 6. Σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:1000 πόλης και οικισμών Δήμου Κομοτηνής, έκτασης 6.300 στρ.
 7. Σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:1000 του Δήμου Μυτιλήνης και 12 Κοινοτήτων του νομού Λέσβου έκτασης 13.000 στρ.
 8. Ψηφιοποίηση διαφανειών και εκτύπωση ορθοφωτοχαρτών για το Υπουργείο Γεωργίας, κλίμακας 1:5000, έκτασης 34.285 Km2.
 9. Ψηφιοποίηση, εκτύπωση διαφανειών, προεκτύπωση Δηλώσεων-αποσπασμάτων και δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος πληροφοριών στα πλαίσια του ΟΣΔΕ 2003 (175.000 δηλώσεις, 1.700.000 γεωτεμάχια, 1.300 ΟΤΑ, 6.200.000 στρέμματα).
 10. Ψηφιοποίηση, εκτύπωση διαφανειών, εκτύπωση αποσπασμάτων, δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος πληροφοριών για  ΟΣΔΕ 2004 (80.000 δηλώσεις, 585.000 γεωτεμάχια).
 11. Ψηφιοποίηση των δηλούμενων αγροτεμαχίων του ΟΣΔΕ 2007 και εκτύπωση των στοιχείων ανα παραγωγό στο σύνολο της Χώρας για τη δημιουργία LPIS
 12. Ψηφιοποίηση αναλογικών χωρικών δεδομένων και αναγωγή τους σε κοινό γεωδαιτικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΘΙΑΓΕ).
 13. Μελέτη για τη διαχείριση υφιστάμενου υλικού αναγκαστικών απαλλοτριώσεων του οδικού άξονα ΠΑΘΕ και των οδικών προσβάσεών του.
 14. Ψηφιοποίηση γεωγραφικών δεδομένων Δήμων Παρελίων, Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαιών, Παξών, Σφακιωτών.
 15. Καταγραφή και ψηφιοποίηση στοιχείων εδάφους για τον σεβασμό και τήρηση των ορθών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (GAEC).
Μελέτη για τη διαχείριση υφιστάμενου υλικού αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
του οδικού άξονα ΠΑΘΕκαι των οδικών προσβάσεών του
 
 
 
Ψηφιοποίηση χωρικών αναλογικών δεδομένων και αναγωγή τους σε κοινό
γεωδαιτικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΘΙΑΓΕ): Εδαφολογική μελέτη Αργολικού πεδίου
 
 
 
Ψηφιοποίηση χωρικών αναλογικών δεδομένων και αναγωγή τους σε κοινό
γεωδαιτικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΘΙΑΓΕ): Εδαφολογική μελέτη Αργολικού πεδίου
 
 
 
Ψηφιοποίηση, εκτύπωση διαφανειών, εκτύπωση αποσπασμάτων, δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος πληροφοριών για  ΟΣΔΕ 2004 (80.000 δηλώσεις, 585.000 γεωτεμάχια): Απόσπασμα τεμαχίου Ν. Μαγνησίας
 
 
Ψηφιοποίηση των δηλούμενων αγροτεμαχίων του ΟΣΔΕ 2007 και εκτύπωση των στοιχείων ανα παραγωγό
στο σύνολο της Χώραςγια τη δημιουργία LPIS: Εκτυπώσιμη διαφάνεια ενοτήτων Ν. Μαγνησίας