1. Καταγραφή και τοπογραφική αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ και σύνταξη κτηματολογίου ΟΣΕ για την περιοχή μελέτης ΗΛΕΙΑ–ΑΧΑΪΑ–ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ (Μελέτη 02). Ταχυμετρική αποτύπωση ζώνης σε κλίμακα 1:1000 σε μήκος 180 χλμ. περίπου.
 2. Ύδρευση Νήσων Κέρκυρας & Παξών : Yποστηρικτικές Μελέτες & Έρευνες (Τοπογραφικές, Γεωλογικές, Γεωτεχνικές, Περιβαλλοντικές). Ταχυμετρική αποτύπωση ζώνης σε κλίμακα 1:1000 σε μήκος 40,2 χλμ. Υψομέτρηση άξονος δρόμου σε μήκος 190 χλμ.
 3. Τοπογραφική και Κτηματολογική αποτύπωση στη Ρόδο για μελέτη ύδρευσης από το φράγμα Γαδουρά.Ταχυμετρική αποτύπωση ζώνης σε κλίμακες 1:1000, 1:500 και 1:200 σε μήκος 130 χλμ.
 4. Kτηματογράφηση και εφαρμογή σχεδίου Ν.Σωζόπολης Χαλκιδικής, έκτασης 1.600στρ.
 5. Αποτύπωση ζώνης για μελέτη οδοποιίας και κτηματολόγιο Ν.653/77 στον αυτοκινητόδρομο Λάρισας–Θεσ/νίκης, πέρας κόμβου Συκουρίου–πέρας κόμβου Τεμπών, μήκους 10.5 χλμ.
 6. Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής πολεοδομικής Ενότητας ΙΙ Δήμου Αλιβερίου, έκταση 1.000στρ.
 7. Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Γειτονιάς 2 Δήμου Νέας Μάκρης έκτασης 1.000 στρ.
 8. Τοπογραφικές και κτηματολογικές εργασίες για ανάγκες έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, έκταση 10.000 στρ.
 9. Αποτύπωση ζώνης στο τμήμα ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΝΕΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ του καθέτου άξονα ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (45.1.2)
 10. Αποτύπωση ζώνης στη μελέτη οδοποιίας για την κατασκευή γέφυρας στη θέση "ΣΤΕΝΟ" της λίμνης Μόρνου.
 11. Αποτύπωση ζώνης στη μελέτη οδοποιίας Αγρινίου – Καρπενησίου, μήκους 120 χλμ
 12. Τοπογραφική αποτύπωση και εφαρμογή σχεδίου πόλης Κραθίου - Συλίβαινας Δήμου Ακράτας και Αιγείρας Δήμου Αιγείρας Νομού Αχαϊας.
 13. Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως από 35ο χλμ. έως όρια Περιφέρειας.
 14. Ανάθεση Υπηρεσιών Ποιοτικού Ελέγχου ορθοφωτοχαρτών.(5.500 Σημεία ελέγχου).

Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Ενότητας 1 Δήμου Αλιβερίου


Σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Γειτονιάς 2 Δήμου Νέας Μάκρης


Σύνταξη πράξης αναλογισμού στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή


Αποτύπωση τεχνικών έργων στα πλαίσια τοπογραφικών εργασιών
για την εκπόνηση μελέτης ύδρευσης Ν. Κέρκυρας και Παξών


Καταγραφή και τοπογραφική αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ
και σύνταξη κτηματολογίου ΟΣΕ για την περιοχή μελέτης ΗΛΕΙΑ–ΑΧΑΪΑ–ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ


Τοπογραφική και Κτηματολογική αποτύπωση στη Ρόδο
για μελέτη ύδρευσης από το φράγμα Γαδουρά.


Αστική αποτύπωση στο Δ. Καλλιθέας


Τοπογραφική αποτύπωση στα πλαίσια της
Μελέτης Βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως από 35ο χλμ. έως όρια Περιφέρειας