1. Αναγνωριστική μελέτη οδού Αγρινίου – Καρπενησίου, μήκους 120 χλμ.
 2. Οριστική μελέτη οδοποιίας του τμήματος Γέφυρα Επισκοπής - Γέφυρα Ταυρωπού της Μελέτης Βελτίωσης Ε.Ο. Αγρινίου-Καρπενησίου, μήκους 14,4 χλμ.
 3. Ειδική προμελέτη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, τμήμα Κ1-Κ4, μήκους 7.1 χλμ.
 4. Οριστική μελέτη αυτοκινητοδρόμου Λάρισας Θεσ/νίκης, πέρας κόμβου Συκουρίου – πέρας κόμβου Τεμπών, μήκους 10.5 χλμ.
 5. Μελέτη Εφαρμογής του τμήματος Γρεβενά – Κοζάνη 4.2.2 Εγνατίας Οδού, μήκους 20 χλμ.
 6. Προκαταρκτική και οριστική μελέτη ανισόπεδου κόμβου Τεμπών αυτοκινητοδρόμου Λάρισας – Θεσ/νίκης, προϋπολογισμού 1 δις.
 7. Προμελέτη και Οριστική μελέτη ανισόπεδου κόμβου Κόκλας, Ε.Ο. Κυπαρισσίας – Καλαμάτας
 8. Οριστικές μελέτες τριών γεφυρών στο τμήμα Παλιάμπελα – Κόμβος Αρδανίου της Εγνατίας Οδού
 9. Οριστική μελέτη ασφάλισης και σήμανσης αυτοκινητοδρόμου Λάρισας – Θεσ/νίκης, πέρας κόμβου Συκουρίου – πέρας κόμβου Τεμπών, μήκους 10.5 χλμ.
 10. Οριστική μελέτη ασφάλισης και σήμανσης του τμήματος Γρεβενά – Κοζάνη 4.2.2 της Εγνατίας Οδού, μήκους 20 χλμ.
 11. Οριστική μελέτη ασφάλισης και σήμανσης τμήματος Γρεβενά – Κοζάνη 4.2.6 της Εγνατίας Οδού, μήκους 13 χλμ.
 12. Οριστική μελέτη ασφάλισης και σήμανσης του τμήματος Κλειδί - Κουλούρα 6 της Εγνατίας Οδού, μήκους 26 χλμ.
 13. Προμελέτη οδών πρόσβασης για την κατασκευή γέφυρας στη θέση "ΣΤΕΝΟ" της λίμνης Μόρνου.
 14. Οριστική μελέτη αυτοκινητόδρομου, ανισόπεδων κόμβων και παράπλευρων οδών στο τμήμα ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΝΕΟ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ του καθέτου άξονα ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (45.1.2).
  Μήκος : 7,2 χλμ. (παράπλευρο : 5,6 χλμ.)
 15. Μελέτη Βελτίωσης Ε.Ο. Πατρών – Τριπόλεως από 35ο χλμ. έως όρια Περιφέρειας, μήκους 38,9 χλμ.
 16. Βραχυπρόθεσμα μέτρα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στον ΠΑΘΕ και τον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως.
 17. Tεχνική υποστήριξη της Ειδικής Επιτροπής επεξεργασίας θεμάτων Διευρωπαϊκού Δικτύου: συλλογή, επεξεργασία και επικαιροποίηση των στοιχείων του Ελληνικού Διευρωπαϊκού Δικτύου, αποτύπωση σε χάρτες και σε ψηφιακή μορφή για τις ανάγκες της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ελληνικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο.
 18. Προδιαγραφές Σταθμών Ελέγχου Επαγγελματικών Οχημάτων και επικινδύνων εμπορευμάτων.
 19. Εντοπισμός των επικινδύνων θέσεων και προτάσεις για βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις στον οδικό άξονα Αντιρρίου – Ιωαννίνων, μήκους 220 χλμ.
 20. Βασικό μητρώο οδού Συντήρησης – Λειτουργίας – Εκμετάλλευσης του Άξονα Παραχώρησης ΠΑΘΕ από τις Ράχες Χ.Θ.240+000 έως το Κλειδί Χ.Θ.474+000, μήκους 234 χλμ.
 21. Κυκλοφοριακή Οργάνωση Δήμου Καλλονής.
 22. Προμελέτη βελτίωσης οδού Αστακού – Γέφυρας Γουριάς, Προβλεπόμενες Μελέτες και Αμοιβές, μήκους 20,4 χλμ.
 23. Ισόπεδος κόμβος συνδετήριας οδού Πλατάνου Παμφίλων με 73η Ε.Ο. Κράτηγος – Μυτιλήνη – Θέρμη.
 24. Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ανάπτυξη πλαισίου διαμόρφωσης συστήματος ταχυτήτων στο Εθνικό Οδικό δίκτυο. (Συνεργάτης του Ε.Μ.Π.)
 25. Μελέτη εντοπισμού και προτάσεων βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στους άξονες: α)Tρίπολη-Μεγαλόπολη-Καλαμάτα, Kαλό Νερό-Κυπαρισσία–Μεθώνη & Καλό Νερό-Τσακώνα & β)Χαλκίδα-Λέπουρα & Χαλκίδα-Αιδηψός (μήκους 387 χλμ).

Θέμα: Οριστική μελέτη ασφάλισης και σήμανσης του τμήματος Κλειδί - Κουλούρα 6 της Εγνατίας Οδού.

 

 

Θέμα: Προκαταρκτική και οριστική μελέτη ανισόπεδου κόμβου Τεμπών αυτοκινητοδρόμου Λάρισας – Θεσ/νίκης,

 

 

 

Θέμα: Ειδική προμελέτη Ευρείας Παράκαμψης Πατρών, τμήμα Κ1-Κ4, μήκους 7.1

 

 

 

Θέμα : ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Τμήμα : Γρεβενά – Κοζάνη 4.2.2. Προσωρινή παράκαμψη από Χ.Θ. 7+600 έως Χ.Θ. 8+700.