1. Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Πτολεμαΐδας, έκτασης 60.000 στρ. με 85.000 ιδιοκτησίες.
  2. Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο Δήμο Κομοτηνής, έκτασης 70.000 στρ. με 85.000 ιδιοκτησίες.
  3. Σύνταξη Εθνικού Κτηματολογίου στο νομό Λέσβου, έκτασης 144.000 στρ. με 95.000 ιδιοκτησίες.
  4. Κτηματογράφηση Δημοσίων Κτημάτων νήσων Νάξου, Πάρου, Μήλου και Μυκόνου.

 

Θέμα: Εθνικό Κτηματολόγιο Πτολεμαΐδας. Κτηματολογικό διάγραμμα σε φωτογραμμετρικό διάγραμμα.

 

Θέμα: Εθνικό Κτηματολόγιο Πτολεμαΐδας. Κτηματολογικό διάγραμμα σε ορθοφωτοχάρτη.

 

Θέμα: Εθνικό Κτηματολόγιο στο Δήμο Κομοτηνής. Κτηματολογικό διάγραμμα σε φωτογραμμετρικό διάγραμμα.

 

Θέμα: Εθνικό Κτηματολόγιο στο Δήμο Κομοτηνής. Κτηματολογικό διάγραμμα σε ορθοφωτοχάρτη.

 

Θέμα: Εθνικό Κτηματολόγιο στο Ν.Λέσβου. Κτηματολογικό διάγραμμα σε φωτογραμμετρικό διάγραμμα.

 

Θέμα: Εθνικό Κτηματολόγιο Ν.Λέσβου. Κτηματολογικό διάγραμμα σε ορθοφωτοχάρτη.