• Πρέσβελος Αθανάσιος
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 1974
 • Πρέσβελος Ιωάννης
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 1981
 • Γεωργόπουλος Ιωάννης
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 1973
 • Χούτος Λάμπρος
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 2001
 • Πρέσβελος Ευάγγελος
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 2004
 • Μουζιούρα Βαΐα
  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ 2004